Might makes Birthright

Carski grad

Gerolt je uznemiren zbog svog izgleda, ali srećom dobiva impresivnu magičnu masku kojom može zakriti svoje lice. Njegova žena Wynne ne odobrava, i pronalazi svećenicu Laerme koja uspješno vraća Geroltu njegov stari izgled.
Berengeri planiraju put u Carski grad, taman kada i princ Avan zahtijeva povlačenje Ghoerea iz Endiera, a patuljci traže priznanje njihove države. Zbog toga se na put pakiraju i kruna i mač, jer Berengeri moraju biti arbiteri na tim procesima.
Put do Carskog grada vodi lord Dagal, koji se pokazao kao vješt vodič. Do početka procesa Isabel i Wynne uspijevaju razgledati grad u pratnji svog vodiča, obaviti kupovinu i dogovoriti razmjenu informacija na području znanosti između TAZU i knjižnice. Također Taeghas formira prvu ambasadu upravo ovdje. Gerolt je vrlo malo viđen u ta dva dana, a Gavin se uglavnom bavio čitanjem i pregledavanjem knjiga i hramova.
Prvi spor je priznanje neovisne patuljačke države. Brosengae je javno priznao patuljke, tako da sporni ostaju još Avanil, Boeruin i Tuornen. Boeruin je protiv toga, iako ne graniči sa potencijalno novom državom, tako da Gavin uspijeva isposlovati da njihovo mišljenje zapravo nije bitno u ovom sporu. Avanil pristaje bez problema, a i Tuornen nakon malo premišljenja. Tako je stvorena nezavisna patuljačka država.
U sporu protiv Ghoerea, princ Avan na temelju sporazuma sa Endierom zahtijeva povlačenje Ghoerske vojske iz Endiera. Ghoere se pravda navodnom trgovinom roblja koje je Endier iz Ghoerea prevozio negdje. Diemed pak traži pripojenje Endiera njima, pošto je Endier navodno bespravno otcijepljen od Diemeda. Ghoere prilaže listu svjedoka na temelju koje su njegovi potezi opravdani. Berengeri traže dovođenje navedenih svjedoka, a dodatno i neovidne svjedoke iz istih područja koji bi mogli dokazati ili osporiti tvrdnje ovih. Dok se čekaju dokazi Gerolt se sve više susreće sa patrijarhom Altaweirom, zamjenikom Suris Enlien, koji mu je izrazito sumnjiv zbog šurovanja sa Ghoereom.
Po dolasku svjedoka Gavin traži postavljanje zone istine, koju postavlja Suris. Predloženi svjedoci govore u prilog tome da Endier stvarno šverca robljem. S druge strane, saznaje se da je Ghoere svjesno dopuštao krađu roblja kako bi opravdao invaziju. Gerolt dolati na ideju da kao svjedoka pozove patrijarha Altaweira, koji otkriva da se zapravo radi o dogovoru Diemeda, Ghoerea i njega, gdje bi Ghoere napao Endier, Diemed bi ga zahtijevao kao vlastitu provinciju i onda ga prepustio Ghoereu, a Ghoere bi pomogao Endieru da vojno okupira Medoere, i postavi Altaweira kao vrhovnog poglavara crkve Ruornila.
Princ Avan povlači tužbu protiv Ghoerea jer je Endier prekršio pakt trgovanjem robljem, a gilder Kalien je kažnjen za trgovanje robljem oduzimanjem vlasti nad Endierom njemu i njegovoj obitelji sljedećih 100 godina. Tih 100 godina namjesništvo ima Avanil, a onda ga mora vratiti najmlađem nasljedniku Kaliena.
Ghoere se vojno povlači iz Endiera, a kazna za Diemed je prepuštena potencijalno oštećenoj strani, Suris. Ona traži da u Endier uđe Prava Crkva Haelyna i preuzme nemjesništvo nad Svetom Knjigom, dok Suris za sebe traži samo mogućnost osnivanja svoje crkve u planinama Endiera. Kaznu za patrijarha predlaže Gavin, a to je da ga se odvoji od njegovih bogomdanih moći, te da dalje služi crkvi samo kao svjetovnjak.

Comments

ApisMellifera

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.