Brianna Berenger

mlađa blizanka

Description:
Bio:

Drugorođena kći grofa Gerolta Berengera, predodređena za velike stvari.
Njezino rođenje poduara se sa padom Big Rock™ s neba.

Brianna Berenger

Might makes Birthright ApisMellifera