Lord Frome

The belligerent midget, formerly of Taeghas.

Description:
Bio:

Počelo je davnih dana, dok je još bio susjed koji je špijunirao baku preko ograde. Danas je najtraženiji kriminalac širom Anuira.
Mali gnomoliki čovječuljak sa ogromnim egom namjerio se na krivu obitelj. Prvo je surađivao sa Avanom i njegovom ekipom u svrhu pripojenja Taeghasa Avanilu. Kako je to propalo, okrenuo je svoju osvetu na obitelj Berenger. U neuspjelim pokušajima atentata i zlodjela dogodio mu se bliski susret s vapnom – otada više nije isti, niti likom niti umom.
Najnoviji pakt koji je stvorio je pakt sa Sjenom, odnosno Gvozdenlordom. A šuška se i da šuruje sa Gorgonom.

Lord Frome

Might makes Birthright Rhinotar