Rubelj

Description:
Bio:

Rubelj je nepredvidljivi smutljivac, a najviše na svijetu mrzi starog Boeruina. Jednom kad se njega riješi, kreće dalje u svoj teroristički pohod. Zašto je tomu tako, tek treba vidjeti.

Rubelj

Might makes Birthright Rhinotar