Vrhovni Sekretar

patuljački vođa

Description:
Bio:

Vrhovni Sekretar Suverene patuljačke države veliki je prijatelj Berengera, jer je Taeghas bio prvi koji je službeno priznao njihovo pravo na samoopredijeljenje.
Vrhovni Sekretar voli janjce, kozliće, prasce i sve ostalo što se da nabit na ražanj i okrenut.
I pivo.

Vrhovni Sekretar

Might makes Birthright ApisMellifera