Wizard DuBlanc

Magičar sa prevelikom ljubavlju prema kamenju

Description:

Žitelj Imperialnog grada i član magičarske akademije koji je prava osoba za pitati o kamenju, gemovima i demonskim puricama

Petlja i muti sa okamenjivanjem i odkamenjivanjem

Bio:

Wizard DuBlanc

Might makes Birthright sabol