Tag: Bhaine

Results

  • Bhaines

    Obitelj Bhaine jedna je od starijih i imućnijih obitelji u cijelom Taeghasu. Sjedište im je u bogatoj provinciji Bhaine. Iz obitelji potječe [[:wynn-bhaine | Wynn Berenger]], žena grofa Gerolta Berengera.