Tag: Monster

Results

  • Rubelj

    Rubelj je nepredvidljivi smutljivac, a najviše na svijetu mrzi starog Boeruina. Jednom kad se njega riješi, kreće dalje u svoj teroristički pohod. Zašto je tomu tako, tek treba vidjeti.