Tag: Talinie

Results

  • Thurien Donalis

    Thurien voli Gavina, ali više on njega voli Haelyna. U svom kraljevstvu želi posjeći sve šume u ime napretka i Haelyna, ali tek će se vidjeti što bogovi imaju reći na to.