Tag: patuljci

Results

  • Vrhovni Sekretar

    Vrhovni Sekretar [[Suverena patuljačka država | Suverene patuljačke države]] veliki je prijatelj Berengera, jer je Taeghas bio prvi koji je službeno priznao njihovo pravo na samoopredijeljenje. Vrhovni Sekretar voli janjce, kozliće, prasce i sve ostalo …