Might makes Birthright

Baskervilsko pseto

U Graycliffu, pokrajina Seamist, lord Baskerville organizira Midsummer festival. Berengeri su pozvai, pa se upućuju tamo sa enturažom. U jednu ranu zoru, uz pomoć Esmeralde bježe iz enturaže i kreću prema Appleshoreu. Prolazeći kroz Križišće saznaju da je crni čovjek viđen dan ranije i da se uputio na sjever konjem. Nakon dolaska u Appleshore Gerolt se nalazi sa Marqueom i predaje mu ambleme makova koji su napravljeni baš za njih. On je u međuvremenu našao lojaliste i skriva ih u šumi, pod budnim okom druida iz šume Žalosne Sove. Saznalo se da često stižu pošiljke oružja za Avanilske vojnike u Appleshoreu, pa je grupica patriota presrela jednu od tih kočija (opet uz pomoć Žalosne Sove), uzela oružje i popis vojske. Patrioti dalje nastavljaju sa sakupljanjem istomišljenika i naoružavanjem.
Kada Berengeri stižu u Graycliff saznaju da je 15ak patriota obješeno, a da se njihovi istomišljenici proganjaju. Berengeri pozvani kod Baskervilla, koji je glava obitelji i tlači svoju ženu i kćer. Isabel se pravi da “zna svoje mjesto” i glumi da je slična kao Baskervillova kćer Marjorie. Tijekom prve noći boravka ubijen je jedan trgovac, a tijekom druge noći troje: jopac, kepec i trgovac. Istrage ne daju nikakve tragove. Tijekom boravka tamo, Gerolt pokušava pregovarati sa patuljcima koji štrajkaju u planinama, oni traže svoja prava, plaću i vlastitu državu. Lutanjem po knjižnici i sobama dvorca Valmere pronađeni su tajni prolazi koji vode do soba. Tijekm treće noći boravka Gerolta u sobi napada lutka – uz pomoć brata i sestre lutka je uhvaćena u škrinju. Tijekom noći kroz prozore se popelo još takvih lutaka, većina pohvatana, a kada je Baskerville čuo što se događa sve je lutke spalio (osim jedne koje su Berengeri sakrili u ormaru u kutiji). Ujutro lutke više nisu animirane već izgledaju kao najobičnije lutke.
U nedostatku bolje zanimacije Berengeri sljedeći dan istražuju novootkrivene tunele, spuštaju se u podrume dvorca i tamo nalaze tajnu sobu u kojoj je zavezano deformirano stvorenje u kavezu – sin lorda Baskervilla. Berengeri su ga odlučili nahraniti, ali kad su se vratili dolje s hranom lord Baskerville je bio dolje i napao ih – došlo je do okršaja i Baskerville je umro. Baskervillovoj ženi smo pokazali njenog sina, za kojeg ona nije niti znala da je živ, i poslali ih oboje na Košljun kod svećenika Nesirie. Marjorie Baskerville ostavljena je u dvoru, jer je Gerolt odlučio prisvojiti taj dvor i u njemu oformiti svetište Ruornilu. U Baskervillovim papirima pronađena su pisma od princa Avana i ratni planovi na teritoriju Taeghasa. Na povratku prema kući dogovoren je sastanak sa Gaelynom, gdje su mu predani Avanovi ratni planovi pod uvjetom da okršaj završi što prije, i da se oformi dogovor o nenapadanju sa Boeruinom po završetku rata. Rat je pokrenut, seljanima je putem patriotske mreže javljeno da se sakriju i da izbjegnu regrutiranje u Avansku gardu. Rat je započeo.

Comments

Rhinotar

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.