Staff of Taeghas

Staff of great power

Category:
staff/wand
Description:
Bio:

Strašno moćni štap kojim arhimag taegaški vitla i kovitla dok je loše volje, izaziva buru i košavu, razbacuje hulje na sve strane, te općenito simbolizira moć Taeghasa. Više ili manje.

Staff of Taeghas

Might makes Birthright dhobbry